erosional breach or erosional or erosional

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فضای فرسایشی

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] فضای فرسایشی
معنی erosional breach or erosional or erosional، مفهوم erosional breach or erosional or erosional، تعریف erosional breach or erosional or erosional، معرفی erosional breach or erosional or erosional، erosional breach or erosional or erosional چیست، erosional breach or erosional or erosional یعنی چی، erosional breach or erosional or erosional یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: erosional disconformity
اشتباه تایپی: ثقخسهخدشم ذقثشزا خق ثقخسهخدشم خق ثقخسهخدشم
آوا: /اروسیونال براچ ور اروسیونال ور اروسیونال/
عکس erosional breach or erosional or erosional : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما