equating


روانشناسى : هم ارز سازى
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهروانشناسى : هم ارز سازى
معنی equating، مفهوم equating، تعریف equating، معرفی equating، equating چیست، equating یعنی چی، equating یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: equation
اشتباه تایپی: ثضعشفهدل
آوا: /اقواتینگ/
عکس equating : در گوگل
معنی equating

پیشنهاد کاربران

برابرسازی، متناظرسازی، یکسان سازی، همانندپنداری
مساوی پنداشتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما