empiric therapy

پیشنهاد کاربران

درمان تجربی ( به انگلیسی: Empiric therapy ) به درمان بیماری ها بر اساس تجربه گفته می شود. [۱] یا به طور خاص تر، درمان بر اساس حدس بالینی در غیاب اطلاعات کامل از بیمار است و قبل از تشخیص بیماری انجام می شود. ر واقع تشخیص تجربی بر اساس شواهد تجربی و تجربه پزشک است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما