electron beam megnetometer

تخصصی

[برق و الکترونیک] مغناطیس سنج باریکه - الکترونی نوع مغناطیس سنج که اساس کار آن تغییر شدت جهت باریکه ی الکترونی در هنگام عبور از میدان مغناطیسی مورد سنجش است.

معنی یا پیشنهاد شما