electron beam drilling

تخصصی

[برق و الکترونیک] سوراخ کاری باریکه- الکترونی ایجاد حفره های ظریف در فریت، نیمرسانا، یا سایر مواد به وسیله ی باریکه ی الکترونی بسیار متمرکز که ماده را در محیط خلأ ذوب، تبخیر یا تصعید می کند .

معنی یا پیشنهاد شما