effective area

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] سطح موثر
[برق و الکترونیک] سطح موثر مشخصه ای از آنتن جهتی که برابر است با حاصل ضرب مربع موج در بهره ی توان ( یا بهره ی جهتی ) آنتن در جهت حاص تقسیم بر 4 میکروفاراد .
[زمین شناسی] سطح موثر
[آب و خاک] سطح موثر

معنی یا پیشنهاد شما