edlin


کامپیوتر : ادلین
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] ویرایشگری خطی که توسط نسخه های قدیمی MS-DOS ارائه می شد . با طرح ویرایشگر تمام صفحه ای edit این ویرایشگر از رده خارج شد. نگاه کنید به editor . - ادلین

معنی یا پیشنهاد شما