edge crimp

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] روش لبه - قر و موج دار کردن به روش لبه - روشی در تکسچره کردن نخ

معنی یا پیشنهاد شما