ecru

/ˈekruː//ˈekruː/

زردآهویی، بژ، نخودی فام، رنگ کتان شسته نشده
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a pale yellowish or grayish tan color.
مشابه: neutral

جمله های نمونه

1. Cool has ego style, exclusivity of beauty is ecru.
[ترجمه ترگمان]خنک بودن سبک خود را دارد، منحصر به فرد بودن زیبایی است
[ترجمه گوگل]Cool سبک خاصی دارد، منحصر به فرد بودن زیبایی، اکرو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bamboo leather have carbide, ecru and zebras three kinds of color, flat crush, lateral pressure two lines can choose.
[ترجمه ترگمان]چرم بامبو، کاربید، ecru و zebras سه نوع رنگ، خرد کردن صاف، فشار جانبی و دو خط می تواند انتخاب کند
[ترجمه گوگل]چرم بامبو کاربید، اکرو و زبری سه نوع رنگ، تقسیم صاف، فشار دو طرفه را می توان انتخاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We pursue "ecru personhood, outstanding work" enterprise culture.
[ترجمه ترگمان]ما \"ecru personhood\"، \"کار برجسته\" را دنبال می کنیم
[ترجمه گوگل]ما به دنبال 'کارآفرینی، کارآفرینی و کارآفرینی' هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Color: silver, black and tan ecru, golden color and stainless steel etc.
[ترجمه ترگمان]رنگ: نقره، سیاه و برنزه، رنگ طلایی و فولاد ضد زنگ
[ترجمه گوگل]رنگ: نقره ای، سیاه و سفید قهوه ای، رنگ طلایی و فولاد ضد زنگ و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Apparently, the often paunchy-looking ecru garment conceals a bullet-proof vest, while the hairdo and the shoes are height enhancers for the diminutive dictator.
[ترجمه ترگمان]ظاهرا، لباس ecru که به نظر می رسد، جلیقه ضد گلوله را پنهان می کند، در حالی که the و کفش ها قد بلندی برای دیکتاتور کوچک دارند
[ترجمه گوگل]ظاهرا لباس اکرو اغلب کوچک به نظر می رسد جلیقه ضد گلوله را پنهان می کند، در حالی که موهای فرش و کفش ها باعث تقویت قد برای دیکتاتور کوچک می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Don't make things but reader-first ecru quality creates pure living standards.
[ترجمه ترگمان]همه چیز را درست نکنید، اما ابتدا کیفیت ecru استانداردهای زندگی خالص را ایجاد می کند
[ترجمه گوگل]چیزهایی را ایجاد نکنید، اما کیفیت اولیه کیفیت ECRA باعث ایجاد استانداردهای زندگی خالص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. They were small, somewhere between ecru and beige, but this was it, the blessed event.
[ترجمه ترگمان]ان ها کوچک بودند، جایی بین ecru و بژ - اما این اتفاق بود
[ترجمه گوگل]آنها کوچک بودند، جایی بین اکرو و بژ، اما این، رویداد پر برکت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They were small, somewhere between ecru and beige, but this was it.
[ترجمه ترگمان]یه جایی بین ecru و بژ - ه، اما همین بود
[ترجمه گوگل]آنها کوچک بودند، جایی بین اکرو و بژ، اما این بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. White, off white, ecru, ivory, mushroom, cream and variations of white being the most used and widely available.
[ترجمه ترگمان]سفید، سفید، سفید، ivory، mushroom، کرم و تنوع سفیدی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد و به طور گسترده در دسترس است
[ترجمه گوگل]سفید، سفید، اکرو، عاج، قارچ، کرم و تغییرات سفید بیشتر مورد استفاده و به طور گسترده ای در دسترس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. That night I lay flat on my back in the Sheraton mahogany bed, staring up at the ecru lace canopy.
[ترجمه ترگمان]آن شب بر پشتم در تخت Sheraton Sheraton دراز کشیده بودم، به سقف توری قرمز خیره شده بودم
[ترجمه گوگل]در همان شب شبانه در پشت من در تخت سنگ مرمر Sheraton قرار داده شده و در تپه توری ecru تماشا کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We walked to the elevators through about a quarter mile of post-modernist interior decor, pretty well disguised as fake ecru adobe.
[ترجمه ترگمان]ما به طرف آسانسورها راه افتادیم و حدود یک ربع فرسنگ و نیم بعد از ظهر به طرف آسانسور رفتیم
[ترجمه گوگل]ما از آسانسور حدود یک چهارم بعد از دکوراسیون داخلی بعد از مدرن، به خوبی به عنوان جعلی جعلی استفاده می شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. To spurt the code machine and a new pipeline design optimization greatly saving your costs, make your product in an increasingly competitive market next play ecru.
[ترجمه ترگمان]برای جهش دادن به ماشین کد و یک بهینه سازی طراحی خط لوله جدید، هزینه های شما را کاهش می دهد، محصول شما را در یک بازار رقابتی رو به رشد بعدی play می کند
[ترجمه گوگل]برای به دست آوردن دستگاه کد و بهینه سازی طراحی خط لوله جدید، صرفه جویی در هزینه های خود را به میزان قابل توجهی، محصول خود را در بازار رقابتی به طور فزاینده ای ادامه دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The focus is on fresh pastel shades like aqua green, pale pink and blue as well as the classical ecru, white and black.
[ترجمه ترگمان]تمرکز بر رنگ های روشن و روشن رنگ آبی، صورتی کمرنگ و آبی و همچنین رنگ های سنتی، سفید و سیاه است
[ترجمه گوگل]تمرکز بر روی سایه های تازه پاستل مانند آبی سبز، نازک صورتی و آبی و همچنین کلاسیک اکرو، سفید و سیاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. She was pointing down the road which lay like an ecru ribbon thrown down across the prairie grass, bordered beyond by the timber-grown bluffs of the Missouri.
[ترجمه ترگمان]او داشت به جاده اشاره می کرد که مثل یک روبان قرمز روی چمن های چمن افتاده بود و آن طرف آن طرف the روییده بود
[ترجمه گوگل]او به سمت پایین جاده ای که مانند یک روبان اکرو که در سراسر چمن پرایری پرتاب شده بود، قرار داشت، که فراتر از بلوکه های جنگلی میسوری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[نساجی] رنگ سفید وطبیعی پنبه

به انگلیسی

• light brown color; beige

معنی یا پیشنهاد شما