echo box phantom target

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] جعبه ی پژواک، هدف خیالی نوعی کاواک مشدد کیو - بالا و مدرج که بخشی از انرژی پالس ارسال شده از رادار را ذخیره می کند و بعد از تکمیل ارسال پالس، این انرژی را به تدریج به سیستم گیرنده تحویل می دهد . به عنوان سیگنال هدف مصنوعی برای مقاصد آزمایشی و تنظیمی به کار می رود .

معنی یا پیشنهاد شما