ebcdec

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] علامت اختصاری Extended Binary Coded Decimal information Code . نمایش عدد کاراکترها در کامپیوترهای بزرگ IBM ( بر خلاف ASCLL، که معمولاً در کامپیوترهای دیگر به کار می رود . ) برخی از دستگاههای EBCDIC تنوعی از کاراکترهای اضافی را حمایت می کنند کد EBCDIC می تواند حد اکثرذ 256 کاراکتر مجزای از یکدیگر را نمایش دهد .

معنی یا پیشنهاد شما