easy staretch

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] درصد افزایش طول ( که در اثر وزن دو پوند بر روی یک نوار پارچه به عرض 1 اینچ وطول پنج اینچ ایجاد می شود

معنی یا پیشنهاد شما