برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

eyeservant


نوکرى که فقط هنگام مواظبت اقایش خوب کارمیکند، نوکرپیش رو

eyeservant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eyeservant

کلمه : eyeservant
املای فارسی : ایسروانت
اشتباه تایپی : ثغثسثقرشدف
عکس eyeservant : در گوگل

آیا معنی eyeservant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )