برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1464 100 1

eye level

معنی eye level در دیکشنری تخصصی

[سینما] هم سطح - زاویه نرمال - نمای هم طراز - هم سطح یا هم طراز دید چشم تماشاگر - دید از زاویه هم سطح / هم سطح شدن با کاراکتر - از رو به رو / دید خنثی - زاویه هم سطح چشم - زاویه هم سطح

eye level را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جمالی راد
همسطح با زاویه دید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی eye level مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران