برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
extra - base - hit

extra base hit


(بیس بال) هیت (hit) که از "هومران " هم بزرگتر باشد

بررسی کلمه extra base hit

اسم ( noun )
• : تعریف: in baseball, a double, triple, or home run.

extra base hit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی extra base hit
کلمه : extra base hit
املای فارسی : اکسترا بس هئت
اشتباه تایپی : ثطفقش ذشسث اهف
عکس extra base hit : در گوگل

آیا معنی extra base hit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران