برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1356 100 1

extenuating


معنی: تخفیف دهنده

واژه extenuating در جمله های نمونه

1. extenuating circumstances
شرایط تخفیف دهنده (ی جرم)

2. methods for extenuating the air
روش‌های رقیق کردن هوا

3. not by extenuating or by exaggerating the damages sustained
نه از راه اندک شماری یا بزرگ شماری خسارت وارده

4. Cases of illness and other extenuating circumstances that may have affected a student's performance will be dealt with by a personal tutor.
[ترجمه ترگمان]مواردی از بیماری و سایر علل مخففه که ممکن است بر عملکرد دانش‌آموز تاثیر بگذارد توسط یک معلم خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]موارد بیماری و سایر شرایط ضعیف که ممکن است روی عملکرد دانش آموز تاثیر داشته باشد، توسط یک معلم شخصی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His sentence was reduced because of the extenuating circumstances.
[ترجمه ترگمان]محکومیت او به علت علل مخففه تقلیل یافته بود
[ترجمه گوگل]حکم او به علت شرایط ضعیف کاهش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Unless there are extenuating circumstances, all students must be present on the day of the exam .
[ترجمه ...

مترادف extenuating

تخفیف دهنده (صفت)
extenuating

معنی عبارات مرتبط با extenuating به فارسی

جهات مخففه، جهات تخفیف دهنده یاکاهنده

معنی کلمه extenuating به انگلیسی

extenuating
• reducing the seriousness of (an action or guilt); partially excusing or offering of excuses or reasons to lessen the seriousness of an action

extenuating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
موجه
سعید صفاری مقدم
توجیه کننده، توجیهی، قابل توجیه، قابل توضیح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی extenuating
کلمه : extenuating
املای فارسی : اختنواتینگ
اشتباه تایپی : ثطفثدعشفهدل
عکس extenuating : در گوگل

آیا معنی extenuating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )