برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

expressive eyes


چشمان با حالت

expressive eyes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر سعیدی
If you have expressive eyes you show emotions

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی expressive eyes

کلمه : expressive eyes
املای فارسی : اخپرسیو آیز
اشتباه تایپی : ثطحقثسسهرث ثغثس
عکس expressive eyes : در گوگل

آیا معنی expressive eyes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )