برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

expositor


معنی: مفسر، توضیح دهنده
معانی دیگر: بیانگر، شراح، برونگذار

بررسی کلمه expositor

اسم ( noun )
مشتقات: expositorial (adj.), expositorially (adv.)
• : تعریف: one who explains, presents, or demonstrates.
مشابه: exponent

- She was the expositor of a new theory of evolution.
[ترجمه ترگمان] او the نظریه جدید تکامل بود
[ترجمه گوگل] او نمایش دهنده یک نظریه جدید تکامل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه expositor در جمله های نمونه

1. Consequently the complete criminal lawyer is no narrow expositor of black-letter legal rules and exhaustive conceptual analyses.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، یک وکیل‌مدافع کامل، expositor محدود از قواعد قانونی حرف سیاه و تحلیل‌های مفهومی جامع نیست
[ترجمه گوگل]در نتیجه، وکیل جنایی کامل هیچ آشکار کننده باریک از قوانین حقوقی سیاه و سفید و تجزیه و تحلیل مفهومی جامع نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sometimes ingenious Bible expositors have led whole generations of clergy down obscure backwaters of scriptural exegesis.
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات، کتاب مقدس انجیل، تمام نسل‌های روحانی را به backwaters تاریک تفسیر کتاب مقدس کشانده است
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات نمایشگرهای کتاب مقدس هوشمند، نسلهای مختلف روحانیون را به سوی حوادث ناگوار ناشی از تفسیر کتاب مقدس هدایت کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jenny is a well - experienced expositor.
[ترجمه ترگمان]جنی یک expositor با تجربه خوب است
[ترجمه گوگل]جنی یک خبرنگار خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Milnor is also known as a great expositor, whose books are low on abstrusene ...

مترادف expositor

مفسر (اسم)
commentator , exegete , expositor , expounder , scholiast
توضیح دهنده (اسم)
expositor , proponent

معنی کلمه expositor به انگلیسی

expositor
• one who explains, one who interprets

expositor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی expositor

کلمه : expositor
املای فارسی : اخپسیتر
اشتباه تایپی : ثطحخسهفخق
عکس expositor : در گوگل

آیا معنی expositor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )