برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

exposition


معنی: شرح، تفسیر، بیان، تقریر، عرضه، نمایشگاه
معانی دیگر: شرح مفصل، برون گذاشت، تفصیل، توضیح، دیماس

بررسی کلمه exposition

اسم ( noun )
(1) تعریف: a detailed statement intended to explain something, esp. something difficult.
مترادف: discourse, dissertation, thesis, treatise
مشابه: analysis, commentary, essay, exegesis, explanation, interpretation, study

(2) تعریف: an act of explaining, as in a written work.
مترادف: explanation, interpretation
مشابه: annotation, clarification, description, exegesis, treatment

(3) تعریف: a public exhibition of artistic or industrial artifacts.
مترادف: display, exhibit, exhibition
مشابه: demonstration, presentation, retrospective, show

واژه exposition در جمله های نمونه

1. the paris art exposition of 1929
نمایشگاه هنری سال 1929 در پاریس

2. this article consists of a clear exposition of jung's ideas
این مقاله شرح روشنی از نظریات یونگ را دربر دارد.

3. John gave a very exposition of the facts.
[ترجمه ترگمان]جان شرحی بسیار از حقایق را شرح داد
[ترجمه گوگل]جان توضیح بسیار زیادی از حقایق را داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It purports to be an exposition of Catholic social teaching.
[ترجمه ترگمان]این به نظر می‌رسد تفسیری از آموزه های اجتماعی کاتولیک باشد
[ترجمه گوگل]این به معنای نمایش دادن آموزش اجتماعی کاتولیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His pictures were shown at the Paris exposition of 187
[ترجمه ترگمان]تصاویر او در نمایشگاه پاریس ۱۸۷ نفر نشان‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]تصاویر او در نمایشگاه پاریس 187 نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The fullest exposition of Coleridge' ...

مترادف exposition

شرح (اسم)
treatise , circumstance , account , story , description , explanation , exposition , statement , narrative , tale , innuendo , gloss , interpretation , presentment , relation , recitation , sketch , delineation , legend , footnote , geography
تفسیر (اسم)
explanation , exposition , gloss , comment , annotation , interpretation , commentary , exegesis , translation , paraphrase , version , rendition , rendering
بیان (اسم)
pronunciation , explanation , exposition , statement , declaration , display , quotation , remark , presentation , interpretation , mouth , presentment , averment , expression , lip , recitation , diction , wording , locution , say-so
تقریر (اسم)
development , exposition , statement , presentation
عرضه (اسم)
skill , exposition , efficiency , offer , presentation , proffer
نمایشگاه (اسم)
exposition , exhibition , fair , playhouse , showplace

معنی exposition در دیکشنری تخصصی

[سینما] برخورد دراماتیک - معرفی - مقدمه چینی
[سینما] تصویرهایی که روی هم چاپ شده
[آب و خاک] جهت شیب

معنی کلمه exposition به انگلیسی

exposition
• public exhibition, show; clarification; opening section of a fugue (music)
• an exposition of an idea or theory is a detailed explanation of it; a formal word.
computer dealer's exposition
• major semiannual computer trade shows and expositions held in atlanta (ga, usa) and las vegas (nv, usa) alternatively (expositions of the same are also held in other cities all over the world)

exposition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حاجی
سابقه شخصیت
Ati
شرح
تفسیر
عاطفه موسوی
در معرض گذاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی exposition

کلمه : exposition
املای فارسی : اپسیتین
اشتباه تایپی : ثطحخسهفهخد
عکس exposition : در گوگل

آیا معنی exposition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )