برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1404 100 1

explication


توضیح، شرح، بیان، تشریح

واژه explication در جمله های نمونه

1. McKen criticises the lack of explication of what the term "areas" means.
[ترجمه ترگمان]McKen فقدان of بودن عبارت \"مناطق\" را مورد انتقاد قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]McKen از عدم توضیح آنچه که اصطلاح 'مناطق' به معنای آن است، انتقاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The jury listened to his impassioned explication of article 30
[ترجمه ترگمان]هیات‌منصفه به نطق پر شور و هیجان او در مقاله ۳۰ گوش فرا داد
[ترجمه گوگل]هیئت منصفه به توضیح مشتاقانه خود از ماده 30 گوش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What is required is an explication of the principle under which they both can be classified under the same species of item.
[ترجمه ترگمان]چیزی که مورد نیاز است an از اصولی است که در آن هر دوی آن‌ها می‌توانند تحت همان نوع مورد طبقه‌بندی شوند
[ترجمه گوگل]آنچه مورد نیاز است توضیحی از اصل است که هر دو آنها را می توان تحت یک گونه از اقلام طبقه بندی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The development of a tourism explication system of forest parks was recommended.
...

معنی عبارات مرتبط با explication به فارسی

(فرانسه - به ویژه در ادبیات) توضیح وتفسیر متن، متن نمایی، نوشتارواگشایی

معنی کلمه explication به انگلیسی

explication
• explanation, interpretation, clarification

explication را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الی^-^
تفسیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی explication
کلمه : explication
املای فارسی : اخپلیکتین
اشتباه تایپی : ثطحمهزشفهخد
عکس explication : در گوگل

آیا معنی explication مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )