برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1351 100 1

expiration date


تاری  انقضا

واژه expiration date در جمله های نمونه

1. Check the expiration date on your passport.
[ترجمه ترگمان]تاریخ انقضای گذرنامه خود را بررسی کنید
[ترجمه گوگل]تاریخ انقضا در پاسپورت خود را بررسی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The expiration date on this yogurt was November 20.
[ترجمه ترگمان]تاریخ انقضا این ماست، ۲۰ نوامبر بود
[ترجمه گوگل]تاریخ انقضا در این ماست 20 نوامبر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Guidelines require that an expiration date appear on every page of an Internet-Draft.
[ترجمه ترگمان]دستور العمل نیازمند این است که یک تاریخ انقضا در هر صفحه از یک پیش‌نویس اینترنت ظاهر شود
[ترجمه گوگل]دستورالعمل ها نیازمند تاریخ انقضا در هر صفحه ای از پیش نویس اینترنت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The medicine had a September 1 expiration date stamped on it.
[ترجمه ترگمان]پزشکی یک تاریخ انقضا سپتامبر داشت
[ترجمه گوگل]دارو داراي تاریخ انقضا 1 سپتامبر است که روی آن نوشته شده است
[ترجمه شما] ...

معنی expiration date در دیکشنری تخصصی

expiration date
[ریاضیات] تاریخ انقضاء

معنی کلمه expiration date به انگلیسی

expiration date
• date upon which something ends, date after which something is no longer useable or valid

expiration date را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
تاریخ انقضا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی expiration date
کلمه : expiration date
املای فارسی : اخپیرتین داته
اشتباه تایپی : ثطحهقشفهخد یشفث
عکس expiration date : در گوگل

آیا معنی expiration date مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )