برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

expedience


معنی: شتاب، اقتضاء، سودمندی، اقدام مهم، کار مهم
معانی دیگر: expediency شتاب، عجله

واژه expedience در جمله های نمونه

1. As a matter of expedience, we will not be taking on any new staff this year.
[ترجمه بهناه] بنا به اقتضا، امسال هيچ پرسنل جديدي را استخدام نخواهيم كرد.
|
[ترجمه ترگمان]در مورد expedience، امسال ما هیچ پرسنل جدیدی را به دست نخواهیم آورد
[ترجمه گوگل]به عنوان یک مورد از هدف، ما در سال جاری کارکنان جدیدی نخواهیم داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This system has universality, expedience to use, and expansibility in practice.
[ترجمه ترگمان]این سیستم عمومیت دارد، استفاده از آن و expansibility در عمل
[ترجمه گوگل]این سیستم دارای عاملی است، کاربرد و استفاده از آن در عمل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Economic expedience and low wage levels in general dictated the predominance of a heavily subsidized public transport sector.
[ترجمه ترگمان]رشد اقتصادی و سطح دست‌مزد پایین به طور کلی برتری بخش حمل و نقل عمومی را به شدت تحت نظارت قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]مصلحت اقتصادی و سطح دستمزد پایین به طور کلی، غلبه بر بخش وسیعی از ...

مترادف expedience

شتاب (اسم)
hurry , pelt , acceleration , haste , speed , velocity , precipitation , dispatch , hustle , expedience , expediency , tilt
اقتضاء (اسم)
appropriateness , expedience , expediency , felicity , pertinence , pertinency
سودمندی (اسم)
efficiency , usefulness , utility , expedience , expediency , yield , earning power , productivity , profitableness
اقدام مهم (اسم)
expedience , expediency , enterprise
کار مهم (اسم)
expedience , expediency , masterwork

معنی کلمه expedience به انگلیسی

expedience
• advantageousness

expedience را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی
Secretary of Iran's Expediency Council (EC)
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی expedience

کلمه : expedience
املای فارسی : اخپدینک
اشتباه تایپی : ثطحثیهثدزث
عکس expedience : در گوگل

آیا معنی expedience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )