برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1435 100 1

expanse


معنی: وسعت، فضا داری، پهنا، گسترش، بسط و توسعه، فضای زیاد
معانی دیگر: (ناحیه یا سطح بزرگ و سرباز) گستره، دیار، پهن دشت

بررسی کلمه expanse

اسم ( noun )
(1) تعریف: a wide and open area, as of landscape; that which is of wide extent.
مشابه: reach, region, sheet, spread, stretch, tract

(2) تعریف: degree or amount of expansion.
مشابه: extent, measure

واژه expanse در جمله های نمونه

1. the broad expanse of the sea
گستره‌ی پهناور دریا

2. western australia is a huge expanse
استرالیای غربی عبارت است از یک دشت عظیم

3. She gazed at the immense expanse of the sea.
[ترجمه ترگمان]به گستره عظیم دریا خیره شد
[ترجمه گوگل]او در فضای گسترده ای از دریا نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We have a vast expanse of cultivated land.
[ترجمه ترگمان]ما پهنه وسیعی از زمین‌های کشاورزی داریم
[ترجمه گوگل]ما دارای وسعت گسترده ای از زمین های کشت شده هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The snowstorm swept the vast expanse of grassland.
[ترجمه ترگمان]برف، گستره وسیع چمن‌زار را فرا گرفت
[ترجمه گوگل]برف زدگی گستره وسیعی از علفزارها را در بر گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There was a vast expanse of utterly empty sky to look at.
[ترجمه ترگمان]پهنه وسیعی از آسمان خا ...

مترادف expanse

وسعت (اسم)
tract , limit , extent , spread , space , ambit , scope , gamut , vastness , expanse , width , latitude , tether , purview
فضا داری (اسم)
amplitude , expanse
پهنا (اسم)
expanse , width , breadth
گسترش (اسم)
extension , spread , propagation , expanse , deploy , deployment
بسط و توسعه (اسم)
expanse
فضای زیاد (اسم)
expanse

معنی expanse در دیکشنری تخصصی

expanse
[عمران و معماری] پهنا - وسعت

معنی کلمه expanse به انگلیسی

expanse
• extent, open space, area
• an expanse of sea, sky, or land is a very large area of it; a literary word.

expanse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
پهنه
ebi
فضای گسترده ، فضای پهناور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی expanse
کلمه : expanse
املای فارسی : اخپنس
اشتباه تایپی : ثطحشدسث
عکس expanse : در گوگل

آیا معنی expanse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )