برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

exopolitics

exopolitics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
exo- ‎ politics

The art or science of government as concerned with creating or influencing policy toward extraterrestrial phenomena and extraterrestrial beings.

هنر یا دانش حکومتداری به‌طوری که با سیاست‌گذاری یا تأثیرگذاری به‌سوی پدیده‌ی فرازمینی یا موجودات فرازمینی مرتبط باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی exopolitics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )