برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1429 100 1

exogenous


معنی: دولپه، برون زاد، برونی، برون روینده، پیدازا
معانی دیگر: برون زاد (زاده شده یا رشد کننده از خارج)، برون رست

بررسی کلمه exogenous

صفت ( adjective )
مشتقات: exogenously (adv.)
(1) تعریف: having external causes or origins.

(2) تعریف: in botany, of or pertaining to a process of growing in diameter by addition of successive layers under the bark; cambial.

واژه exogenous در جمله های نمونه

1. Another important difference between exogenous and indigenous firms concerns their linkages with the local economy.
[ترجمه ترگمان]تفاوت مهم دیگر بین شرکت‌های خارجی و خارجی مربوط به ارتباط آن‌ها با اقتصاد محلی است
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از تفاوت های مهم بین شرکت های خارجی و بومی مربوط به ارتباط آنها با اقتصاد محلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Experiments with exogenous compounds showed a good correlation between amounts added and amounts measured.
[ترجمه ترگمان]آزمایش‌ها با ترکیبات exogenous همبستگی خوبی بین مقادیر اضافه‌شده و مقادیر اندازه‌گیری شده نشان داد
[ترجمه گوگل]آزمایشات با ترکیبات بیرونی نشان دهنده همبستگی خوب بین مقدار اضافه شده و مقدار اندازه گیری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Persistent aggression requires an explanation in terms of exogenous, supernatural forces.
[ترجمه ترگمان]تجاوز مداوم نیازمند توضیح از نظر نیروهای exogenous و مافوق طبیعی است
[ترجمه گوگل]تجاوز مداوم نیاز به توضیح در مورد نیروهای خارجی و فراموشی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is where the monetarist assumption ...

مترادف exogenous

دولپه (صفت)
dicotyledonous , exogenous
برون زاد (صفت)
exogenous
برونی (صفت)
outside , objective , exogenous
برون روینده (صفت)
exogenous
پیدازا (صفت)
exogenous , phanerogamous

معنی عبارات مرتبط با exogenous به فارسی

معنی exogenous در دیکشنری تخصصی

exogenous
[علوم دامی] بیرونی
[شیمی] 1- برون زاد (زاده شده یا رشد کننده از خارج )، برون رست 2- (وابسته به عوامل خارجی مانند نور یا تغذیه که برسازواره اثر می گذارند) برون زاد
[زمین شناسی] برونزا
[معدن] برونزادی (زمین شناسی اقتصادی)
[زمین شناسی] گنبد برون زاد یک گنبد آتشفشانی که توسط برون ریزی سطحی گدازه گرانرو ساخته می شود و معمولاً یک مجرا یا کراتر مرکزی را تشکیل می دهد. (ولیامز 1932). مقایسه شود با: گنبد اندوژن (endogenous dome).
[علوم دامی] هورمون اگزوژنوس ؛ هورمونی که به حیوان تزریق می شود و منشع بیرونی دارد .

معنی کلمه exogenous به انگلیسی

exogenous
• outer, having an external source
exogenous variable
• variable whose worth is determined by external conditions

exogenous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahra
خارجی(زیست شناسی)
MILAD HATAMI
بیرونی، بیرون زاده شده
همایون
برونزا
Figure
. Something that's exogenous comes from somewhere else, from outside. If your village practices exogenous marriage, you'll need to find a mate from another village, one outside your own. Exogenous is the opposite of endogenous.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exogenous
کلمه : exogenous
املای فارسی : اخگنوس
اشتباه تایپی : ثطخلثدخعس
عکس exogenous : در گوگل

آیا معنی exogenous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )