برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

excuse

/ɪkˈskjus/ /ɪksˈkjuːs/

معنی: عنوان، بهانه، پوزش، دستاویز، عذر، تبرئه کردن، معذور داشتن، معاف کردن، معذرت خواستن
معانی دیگر: بخشیدن، پوزش (کسی را) پذیرفتن، پوزشمند دانستن، عفو کردن، بی تقصیر دانستن، مقصر نشناختن، (گناه یا قصور و غیره) نادیده گرفتن، موجه دانستن، چشم پوشی کردن، (از اجرای تعهد یا قول یا وظیفه و غیره) معذور داشتن، عذر کسی را پذیرفتن، بهانه آوردن، (به ویژه در کلاس یا دادگاه و غیره) اذن خروج دادن، اجازه ی بیرون رفتن دادن، مرخص کردن، توجیه کردن، شناساندن، عذرخواهی، عذر تراشی، معذوریت، دلیل (عدم انجام و غیره)

بررسی کلمه excuse

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: excuses, excusing, excused
(1) تعریف: to pardon or overlook.
مترادف: forgive, overlook, pardon
متضاد: punish
مشابه: condone, disregard, ignore, let off, make allowance for, remit

- Please excuse my tardiness.
[ترجمه y] لطفا عذر من رو بپذیر
|
[ترجمه ترگمان] لطفا تاخیر من رو ببخشید
[ترجمه گوگل] لطفا ببخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The school cannot excuse stealing; your son will be suspended, if not expelled.
[ترجمه ترگمان] مدرسه نمی‌تواند دزدی کند؛ اگر اخراج نشود پسر شما معلق خواهد شد
[ترجمه گوگل] مدرسه نمیتواند از سرقت استفاده کند فرزند شما به حالت تعلیق درآمد، اگر اخراج نشود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I hope you will excuse my not wearing a proper dinner jacket.
[ترجمه ترگمان] امیدوارم اجازه بدهی که کت و شلوار د ...

واژه excuse در جمله های نمونه

1. excuse me!
پوزش می‌خواهم‌!،ببخشید!

2. excuse me, may i open the window?
ببخشید،اجازه می‌دهید پنجره را باز کنم‌؟

3. excuse my having interrupted you
از این که حرف شما را قطع کردم ببخشید.

4. excuse the fight among the seventy-two tribes
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

5. excuse oneself
پوزش خواستن،معذرت خواستن

6. no excuse could extenuate the seriousness of his crime
هیچ بهانه‌ای شدت جرم او را کم نمی‌کرد.

7. your excuse is inadmissible
بهانه‌ی شما پذیرفتنی نیست.

8. your excuse is not admissiable
عذر شما موجه نیست.

9. a good excuse
بهانه‌ی پذیرفتنی

10. a stock excuse
یک بهانه‌ی عادی

11. a thin excuse
بهانه‌ی سست

12. there's no excuse for what you did
کاری که شما کردید قابل بخشش نیست.

13. i can never excuse his rudeness
هرگز نمی توانم بی ادبی او را ببخشم.

14. to concoct an excuse ...

مترادف excuse

عنوان (اسم)
way , address , cause , reason , motive , head , excuse , manner , title , superscription , heading , caption , headline , pretext , method , capitulary , fashion , salvo , lemma
بهانه (اسم)
fiction , excuse , pretense , alibi , pretext , plea , fetch , allegation , evasion , subterfuge , stall , put-off , essoin , salvo , lame excuse
پوزش (اسم)
excuse , pardon , apology
دستاویز (اسم)
excuse , document , pretext , voucher
عذر (اسم)
reason , excuse , pretext , plea , subterfuge , stall , put-off , salvo
تبرئه کردن (فعل)
exonerate , exculpate , forgive , clear , purge , acquit , assoil , excuse
معذور داشتن (فعل)
exculpate , excuse
معاف کردن (فعل)
remit , frank , excuse , dispense , dismiss , exempt , enfranchise
معذرت خواستن (فعل)
excuse , pardon , apologize

معنی عبارات مرتبط با excuse به فارسی

پوزش می خواهم
گلاب به روت روم به دیوار
پوزش خواستن، معذرت خواستن
عذر بدتر از گناه

معنی کلمه excuse به انگلیسی

excuse
• reason, pretext; apology
• forgive; free, release; justify
• an excuse is a reason which you give to explain why something has been done, has not been done, or will not be done.
• if you excuse yourself or excuse something wrong that you have done, you say why you did it, in an attempt to defend yourself.
• if you excuse someone for something wrong that they have done, you forgive them for it.
• if you excuse someone from a duty or responsibility, you free them from it.
• if you ask someone to excuse you, you are asking them to allow you to leave.
• you say `excuse me' to attract someone's attention when you want to ask them a question.
• you also say `excuse me' before correcting someone.
• you also say `excuse me' to apologize for disturbing or interrupting someone, or for doing something slightly impolite such as burping.
• in american english, you say `excuse me' when you want someone to repeat what they have just said.
excuse me!
• pardon me!
excuse oneself
• apologize; justify one's actions
excuse oneself from
• seek to be released from an obligation or situation (excuse oneself from the table, excuse oneself from military duty, etc.)
acceptable excuse
• satisfactory explanation, adequate reason
flimsy excuse
• poor explanation, insubstantial defense, inadequate justification
had no excuse
• possessed no justification, was unjustified
ignorance of the law is no excuse
• ignorance of the law is not a pretex; not knowing the law does not mean that you will not get punished
lame excuse
• bad excuse, weak ex ...

excuse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdi
ببخشید
امیر
ببخشید
باپ
ببخشید معذرت میخوام
Saeede
بخشیدن
آزیتا مهری
توجیه
مصطفیMostafa110ali@gmail.com
موجه دانستن
محمد حیدری
معذرت خواستن, بهانه آوردن
پگاه
اگر بصورت فعل بیاد "راندن" هم معنی میده
excuse us from society
ما را از جامعه دور میکند، میراند
yasaman
نادیده گرفتن هم معنی میده
akamrahimi50@gmail.com
عذر موجه
Hossein
تبرئه
Sunflower

علت یا دلیل کاری/چیزی بودن
دلیل نمیشه که ...

علیرضا قادرمیهنی
در حقوق:
معاذیر قانونی :legal excuses

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی excuse

کلمه : excuse
املای فارسی : اخکوس
اشتباه تایپی : ثطزعسث
عکس excuse : در گوگل

آیا معنی excuse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )