برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

exclusive nor gate


دریچه نقی­ یای انحصاری

معنی exclusive nor gate در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] دریچه نقیض یای انحصاری .

exclusive nor gate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exclusive nor gate
کلمه : exclusive nor gate
املای فارسی : اخکلوسیو نور گات
اشتباه تایپی : ثطزمعسهرث دخق لشفث
عکس exclusive nor gate : در گوگل

آیا معنی exclusive nor gate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )