برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1418 100 1

exclusive OR gate

معنی exclusive OR gate در دیکشنری تخصصی

exclusive OR gate
[کامپیوتر] دریچه پای انحصاری . - گیت XOR - نگاه کنیدبه XOR gate .
[برق و الکترونیک] دریچه « یا نمای انحصاری ، دریچه XOR » دریچه ای منطقی که خروجی آن هنگامی 1است که غلط یکی از ورودیهای آن 1 باشد اگر بیش از یک ورودی 1 یا تمام ورودیها 0 باشند ، خروجی 0 خواهد بود .

exclusive OR gate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی exclusive OR gate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )