برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

exclusionist


(طرفدار محرومیت دیگران از برخی امتیازات) برون دار گرای، طرد طلب

exclusionist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exclusionist
کلمه : exclusionist
املای فارسی : اخکلوسینیست
اشتباه تایپی : ثطزمعسهخدهسف
عکس exclusionist : در گوگل

آیا معنی exclusionist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )