برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

except

/ɪkˈsept/ /ɪkˈsept/

معنی: اعتراض کردن، مستثنی کردن، مشمول نکردن، مگر، جز، باستثنای، بجز، سوای، غیر، غیر از
معانی دیگر: به استثنای، به جز، (مهجور) مخالف بودن با، مخالفت کردن با (با: against یا to)، (عامیانه) ولی، اگر ... نبود، (قدیمی) مگر آن که (امروزه: unless)، vt : مستثنی کردن، اعترا­ کردن

بررسی کلمه except

حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: with the exclusion of; other than; but.
مترادف: bar, barring, besides, but, save
مشابه: outside of, short of

- All the students except one performed quite well on the exam.
[ترجمه negin] همه دانش اموران به جز یک نفر در امتحان بسیار خوب عمل کرده اند
|
[ترجمه mehrab] همه دانش اموران به جز یک نفر در امتحان بسیار خوب عمل کرده اند
|
[ترجمه ترگمان] همه دانش آموزان به جز یکی از آن‌ها در امتحان کاملا خوب عمل کردند
[ترجمه گوگل] تمام دانشجویان به غیر از این، در امتحان کاملا به خوبی عمل کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: if it were not that; but.
مترادف: but, only, save

- We would have gone except that it rained.
...

واژه except در جمله های نمونه

1. except for death, there is no certitude
جز مرگ هیچ قطعیتی وجود ندارد.

2. except for the fact that. . .
به جز این واقعیت که . . . ،جز این که. . .

3. except for
به جز،سوای،به غیر از

4. to except to somebody's remarks
با اظهارات کسی مخالفت کردن

5. every day except sunday, the soldiers messed together
به جز یکشنبه‌ها سربازان هر روز با هم خوراک می‌خوردند.

6. everyone came except iraj
همه آمدند به جز ایرج.

7. she invited everyone except pari
او همه را دعوت کرد جز پری.

8. i'd quit my job except i need the money
اگر نیاز به پول نداشتم کارم را ول کرده بودم.

9. never pan the camera except to follow motion
هرگز دوربین را نچرخان مگر برای فیلم برداری از چیزی متحرک.

10. you can eat everything except meat
شما می توانید همه چیز بخورید غیر از گوشت.

11. the room was completely silent except for the buzzing of a bee
اتاق غرق در سکوت بود و فقط صدای وز وز یک زنبور می‌آمد.

12. you haven't done a thing except bitch ever since we got here
...

مترادف except

اعتراض کردن (فعل)
object , protest , animadvert , squawk , fuss , except , obtest , fulminate , impugn
مستثنی کردن (فعل)
except , exclude
مشمول نکردن (فعل)
except
مگر (قید)
except
جز (حرف اضافه)
but , except
باستثنای (حرف اضافه)
but , except
بجز (حرف اضافه)
bar , except , than , bating , barring
سوای (حرف اضافه)
besides , except , barring
غیر (حرف اضافه)
besides , except
غیر از (حرف اضافه)
besides , except

معنی عبارات مرتبط با except به فارسی

به جز، سوای، به غیر از

معنی except در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] اکسپت ، انحصار عملگری منطقی با این ویژگی که اگر P و Q دوگزاره باشند ، آنگاه ، گزاره P EXCEPT Q فقط وقتی درست است که P به تنهایی درست باشد . در س حالت دیگر ( P غلط Q غلط P غلط Q درست و P درست Q درست ) گزاره نادرست است . این عملگر معادل با ANDNOT است .
[ریاضیات] به استثنای غیر از، استثناء کردن، به جز، مگر
[ریاضیات] صرف نظر از ترتیب، به جز از نظر ترتیب
[برق و الکترونیک] دریچه اکسپت ، دریچه انحصار دریچه ای که فقط هنگامی پالس خروجی تولید می کند که یک یا چند پالس در ورودیهای آن موجود باشد و در بقیه ی خطوط ورودی آن پالس وجود نداشته نباشد .
[ریاضیات] با این تفاوت که
[ریاضیات] به جز در مواردی

معنی کلمه except به انگلیسی

except
• exclude, leave out; protest, object
• besides, but, excluding
• but, only
• you use except or except for to introduce the only thing or person that a statement does not apply to.
except for
• with the exception of, apart from, besides

except را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aida
but not
...M
مگر،جز
Kimia
but not
Mobina
بجز
آقای x ( معلم زبان)
but not
Minoo
بجز
Iliya
مگر،بجز
دشتي زاده
مگراينكه
محمد طاها
اعتراض کردن
Mohamar
بجز
M.sat
به جز هست=(.except( prep
but not=except
Seeevil
Not including
Lee shin hye
به جز: but not ---- کانون زبان ایران ... ترم Reach 1
Lee shin hye
جمله: I can answer all of the question except for the last one
امیر مهدی صادقچه
به جز به غیر از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی except
کلمه : except
املای فارسی : اخکپت
اشتباه تایپی : ثطزثحف
عکس except : در گوگل

آیا معنی except مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )