برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

excellent

/ˈek.sə.lənt/ /ˈek.sə.lənt/

معنی: بسیار خوب، عالی، ممتاز، غرا، عمده، فاخر، فائق، شگرف
معانی دیگر: برتر، مهست، والا، بهمند، فرازان، ارجمند، عالی !، عالی است !، معرکه !

بررسی کلمه excellent

صفت ( adjective )
مشتقات: excellently (adv.)
• : تعریف: of high quality; extremely good; superior.
مترادف: classic, exceptional, fine, outstanding, select, splendid, super, superior, topnotch, tremendous
متضاد: average, awful, execrable, ghastly, inferior, marginal, mediocre, poor, sorry, terrible, third-rate, woeful, wretched
مشابه: ace, banner, beautiful, best, blue-ribbon, brave, bully, capital, choice, dandy, fabulous, fancy, fantastic, favorable, first-rate, great, magnificent, out of this world, prime, quality, royal, sterling, strong, sublime, superb, superlative, swell, terrific, top-drawer, wonderful

- I can recommend some excellent restaurants downtown.
[ترجمه ترگمان] من می‌توانم رستوران‌های عالی را در مرکز شهر پیشنهاد کنم
[ترجمه گوگل] من می توانم برخی از رستوران های عالی را در مرکز شهر توصیه کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's putting in a lot of thought and effort, and her school work is excellent as a result.
[ترجمه ترگمان] او خیلی فکر و تلاش می‌کند، و کار مدرسه او در نتیجه بسیار عالی است
[ترجمه گوگل] او در حال فکر و تلاش زیادی قرار می دهد، و کار مدرسه او به عنوان یک نتیجه عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه excellent در جمله های نمونه

1. an excellent poem
یک شعر عالی

2. an excellent present for the neighborhood priest
یک پیشکش نفیس برای کشیش محله

3. a very excellent theatrical representation
یک نمایش تئاتری بسیار عالی

4. he speaks excellent english
او انگلیسی خیلی خوب حرف می‌زند.

5. a job with excellent prospects
یک شغل با آینده‌ای عالی

6. a rider with excellent seat and hands
یک سوارکار که خیلی خوب بر زین قرار می‌گیرد و بسیار مهارت دارد

7. he is an excellent teacher
او معلم بسیار خوبی است.

8. he is in excellent shape for his age
با در نظر گرفتن سنش حالش خیلی خوب است.

9. he was in excellent humor
خلق او عالی بود (خیلی سرحال بود).

10. his play is excellent
بازی او عالی است.

11. she received an excellent education
آموزش بسیار خوبی دید.

12. the sailing was excellent last month
ماه گذشته (شرایط) کشتیرانی عالی بود.

13. that artist gave two excellent performances
...

مترادف excellent

بسیار خوب (صفت)
super , well , ok , all right , excellent , okay , alright , superb , immense , goody , hunky-dory , okey
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
ممتاز (صفت)
super , excellent , immense , best , gilt-edged , privileged , distinguished , outstanding , illustrious , elect , preferential , topping
غرا (صفت)
brilliant , splendid , excellent , magniloquent , resplendent
عمده (صفت)
primary , main , principal , prime , important , significant , essential , head , chief , major , excellent , leading , dominant , copacetic , key , staple , predominant , considerable
فاخر (صفت)
fine , rich , excellent , distinguished , costly , sumptuous
فائق (صفت)
superior , excellent , dominant , prevalent , predominant , surmounting
شگرف (صفت)
fine , excellent , wonderful , tremendous , wondrous , prodigious

معنی excellent در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه excellent به انگلیسی

excellent
• superior, extraordinary, outstanding
• something that is excellent is very good indeed.
excellent location
• very good place or spot, good situation
excellent memory
• fine memory, marked ability to remember things
excellent terms
• very good relations, very good conditions

excellent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
عالي ، درجه يك
هميشه فوق العاده ever extra
leila
perfect
tinabailari
عالی ، فوق العاده 🥅🥅
what an excellent idea
چه ایده ی فوق العاده ای
محمدحسین رضامهر
Means extremely good
پروین
تمام عیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی excellent

کلمه : excellent
املای فارسی : اکسلنت
اشتباه تایپی : ثطزثممثدف
عکس excellent : در گوگل

آیا معنی excellent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )