برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

exceedingly

/ɪkˈsidɪŋli/ /ɪkˈsidɪŋli/

معنی: بحد زیاد
معانی دیگر: بسیار زیاد، به طور فوق العاده

بررسی کلمه exceedingly

قید ( adverb )
• : تعریف: to a great or excessive degree; extremely.
مترادف: especially, excessively, extremely, highly, surpassingly, vastly, very
مشابه: far, greatly, overly, precious

واژه exceedingly در جمله های نمونه

1. he drove exceedingly fast
او بسیار تند می‌راند.

2. he was exceedingly unhappy
او بی اندازه ناخشنود بود.

3. The scenery in Switzerland is exceedingly attractive to the tourists from the whole world.
[ترجمه ترگمان]مناظر سوییس برای گردشگران سراسر جهان فوق‌العاده جذاب است
[ترجمه گوگل]مناظر در سوئیس بسیار جذاب برای گردشگران از سراسر جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Physical perfection in a human being is exceedingly rare.
[ترجمه ترگمان]تکامل جسمانی در یک انسان بسیار نادر است
[ترجمه گوگل]کمال فیزیکی در انسان بسیار نادر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. That elderly gentleman was exceedingly on jump, as nervous as a man well could be.
[ترجمه ترگمان]این مرد مسن، از پریدن به اندازه یک مرد عصبی بود
[ترجمه گوگل]این نجیب زاده سالم بود که بسیار پرحرارت بود، به عنوان یک عصبی به عنوان یک انسان می تواند به خوبی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف exceedingly

بحد زیاد (قید)
exceedingly

معنی exceedingly در دیکشنری تخصصی

exceedingly
[ریاضیات] بی نهایت، بی حد، متجاوزا

معنی کلمه exceedingly به انگلیسی

exceedingly
• very, extremely, especially
• exceedingly means very much indeed; an old-fashioned word.

exceedingly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهروز مددی
بی اندازه
فوق العاده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی exceedingly

کلمه : exceedingly
املای فارسی : اخکیدینگلی
اشتباه تایپی : ثطزثثیهدلمغ
عکس exceedingly : در گوگل

آیا معنی exceedingly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )