برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

everything

/ˈev.riːˌθɪŋ/ /ˈɛvrɪθɪŋ/

معنی: همه چیز
معانی دیگر: مهم، مهند، و سایر چیزها

بررسی کلمه everything

ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: every part; all.
متضاد: nothing
مشابه: all

- Everything was ruined.
[ترجمه ترگمان] همه چیز خراب شد
[ترجمه گوگل] همه چیز خراب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: all that is important.

- Her work is everything to her.
[ترجمه ترگمان] کار او همه چیز است
[ترجمه گوگل] کار او همه چیز به اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: that which is greatly important.

- She is my everything.
[ترجمه ترگمان] اون همه چیزه منه
[ترجمه گوگل] او همه چیز من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه everything در جمله های نمونه

1. everything about life is impermanent
همه چیز زندگی ناپایدار است.

2. everything has been prearranged
ترتیب همه چیز از پیش داده شده است.

3. everything is going to be honky-dory again
دوباره همه چیز روبه‌راه خواهد شد.

4. everything is in a mix
همه چیز آشفته است.

5. everything points to a bright future for the country
همه چیز آینده‌ی درخشانی را برای کشور مژده می‌دهد.

6. everything they say about shamsey is a lie because she is a thoroughly moral lady
هر چه درباره‌ی شمسی می‌گویند دروغ است چون او زن کاملا نجیبی است.

7. everything was coasting along smoothly until he started meddling
همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه او شروع کرد به دخالت.

8. everything was peaceful during his watch
در مدت نگهبانی او آرامش کامل برقرار بود.

9. everything is coming up roses
آینده درخشان است

10. have everything one's own way
کاملا به میل خود عمل کردن،صاحب اختیار بودن

11. abbas did everything at a rush
عباس همه‌ی کارها را با شتاب انجام می‌داد.

1 ...

مترادف everything

همه چیز (ضمير)
everything

معنی عبارات مرتبط با everything به فارسی

آینده درخشان است
اصل کارمبحت است، موضوع اصلی محبت است
فقط حال کن، فقط خوش باش
هر چیزی زمان و جای خود را دارد
هرکاری وقتی یا موقعی داردgn
هر چیزی جای خود دارد

معنی کلمه everything به انگلیسی

everything
• all, every thing
• you use everything to refer to all the objects, activities, or facts in a situation.
• you can also use everything to refer to all possible or likely actions, activities, or situations.
• everything also means life in general.
everything but the kitchen sink
• large number of miscellaneous objects or items (e.g. "i have got everthing but the kitchen sink in my purse")
everything has its place
• everything has a place where it belongs
everything is alright
• everything is fine, everything is ok
everything is ok
• everything is fine, everything is all right
everything that
• all the things that, each matter/object that
everything went smoothly
• all went well, there were no difficulties
everything will be alright
• everything will turn out fine, everything will work out in the end
everything will work out fine
• everything will work out in the end, everything will be all right
everything you need to succeed
• all the (ability, help, etc.) that one needs to become a success
absolutely everything
• everything ever imaginable
cope with everything
• manage everything successfully
gave him everything
• provided him with all he had to give; gave him all that he now has
in spite of everything
• despite all that, anyway, regardless of everything
there is a t ...

everything را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
هر چیز
هر چیزی
آراز فرشباف
همه چیز
Sunflower

the current situation; life in general.


?how's everything
اوضاع احوال چطوره؟
ابوالفضل
هرچیزی. همهچیز
زهرا
هرچيز
sportwoman
all things
محمدحسین لشگری
کلمۀ everything هرچیزی و کلمۀ everythings همه چیز
شمس الدین
هر آن چه
پارسا حیدری
همه چیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی everything

کلمه : everything
املای فارسی : اوریتینگ
اشتباه تایپی : ثرثقغفاهدل
عکس everything : در گوگل

آیا معنی everything مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )