برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

every dense subset

معنی every dense subset در دیکشنری تخصصی

every dense subset
[ریاضیات] زیرمجموعه ی همه جا چگال

every dense subset را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی every dense subset مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )