برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

ever since


از (آن وقت)، از آن هنگام، از آن موقع (تا حال)، ازوقتی که، ازروزیکه، ازان وقت تاکنون

واژه ever since در جمله های نمونه

1. He's been in the doldrums ever since she left him.
[ترجمه ترگمان]از وقتی که او را ترک کرده، از اینجا رفته
[ترجمه گوگل]او از زمانی که او را ترک کرده بود، در معرض خستگی بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ever since the oil crisis, the industry has been in disarray.
[ترجمه ترگمان]از زمان بحران نفت، صنعت دچار بی‌نظمی شده‌است
[ترجمه گوگل]از زمان بحران نفت، صنعت در حال نگران کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ever since their argument, the master has been making it hot for the young teacher.
[ترجمه ترگمان]از زمان بحث آن‌ها، معلم آن را برای معلم جوان گرم کرده‌است
[ترجمه گوگل]از زمان استدلال آنها، استاد برای معلم جوان آن را گرم کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They've been good mates ever since they were at school together.
[ترجمه ترگمان]از وقتی که با هم در مدرسه بودند، آن‌ها رفیق خوبی بودند
[ترجمه گوگل]آنها از زمانیکه با هم در مدرسه بودند، همسایه خوبی بودند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه ever since به انگلیسی

ever since
• since then, from the time when
ever since that day
• from that day and beyond, from that same day onwards
ever since that time
• from that time onwards

ever since را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
مربوط به علم
مهدی سلیمانی
از وقتی که
مهدی سلیمانی
از وقتی که..... تا کنون
Ali
از آن موقع تا به حال

,Ever since his experience with sun child jackal has had a black back
از ان تجربه اش با بچه ی افتاب تا به حال پ،شغال پشت مشکی داره...
میثم علیزاده
1.اگر آخر جمله بیاید معنای " از آن موقع" می دهد. مثلا:
They've been keeping us busy ever since
2. اگر وسط جمله بیاید معنای "از وقتی که" می دهد. مثلا:
I have had a backache ever since i fell down of the tree.
آریا
تا ابد
Matin
از وقتی که
سعید ترابی
ازوقتی که
از زمانی که
Tina
I have had a headache, ever since school started
Dark Light
از موقعی که-از زمانی که
Ever since our father died we all are depressed
ak
از زمانی که
Dark Light
? Could anyone tell me what she was saying

She was begging that she didn’t steal any of their drugs and that she can pay her debts

Thanks I saw this vid years ago and I've wondered ever since

همانطور که دوستمون گفتن در انتهای جمله که میاد معنی "از اون موقع" میده
میرحسین سیاوشی خیابانی
از آن باز. [ اَ ] (ق مرکب ) از آن وقت. از آن زمان. من ذلک الزمان.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ever since

کلمه : ever since
املای فارسی : اور سینکه
اشتباه تایپی : ثرثق سهدزث
عکس ever since : در گوگل

آیا معنی ever since مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )