برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

eventide


معنی: شامگاه
معانی دیگر: (قدیمی) شامگاه، شبانگه

بررسی کلمه eventide

اسم ( noun )
• : تعریف: evening.
مشابه: evening

واژه eventide در جمله های نمونه

1.
شبانگه

2. To return home at eventide and gratitude.
[ترجمه ترگمان]بازگشت به خانه و سپاسگزاری و سپاسگزاری
[ترجمه گوگل]برای بازگشت به خانه در شب و روز قدردانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The eventide is calling me to take a look into your eyes.
[ترجمه ترگمان]شامگاه به من زنگ می‌زند تا نگاهی به چشمان تو بیندازم
[ترجمه گوگل]شب یلدا من را فرا می خواند تا به چشمان شما نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mormon Tabernacle Choir. Abide With Me Tis Eventide.
[ترجمه ترگمان]\"Mormon Tabernacle\" With رو رعایت کن
[ترجمه گوگل]کرمان برگمان مورمون با من همراهی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To return home at eventide with gratitude.
[ترجمه ترگمان]برای بازگشت به خانه، با سپاسگزاری،
[ترجمه گوگل]برای بازگشت به خانه در شبانه با قدردانی
[ترجمه شما] ترجمه صح ...

مترادف eventide

شامگاه (اسم)
eve , eventide

معنی کلمه eventide به انگلیسی

eventide
• night, evening (archaic)

eventide را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eventide

کلمه : eventide
املای فارسی : اونتید
اشتباه تایپی : ثرثدفهیث
عکس eventide : در گوگل

آیا معنی eventide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )