برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

event file


پرونده رویدادها

event file را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی event file

کلمه : event file
املای فارسی : ایونت فایل
اشتباه تایپی : ثرثدف بهمث
عکس event file : در گوگل

آیا معنی event file مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )