برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1392 100 1

even tempered


آرام، متعادل، متین، هموارخوی

بررسی کلمه even tempered

صفت ( adjective )
• : تعریف: of quiet disposition; not easily upset; calm.
متضاد: excitable, hot-tempered, impatient, irascible, moody, short-tempered
مشابه: cool, level

- Her even-tempered reaction to the broken vase surprised me.
[ترجمه ترگمان] واکنش even او به گلدان شکسته مرا شگفت‌زده کرد
[ترجمه گوگل] واکنش خفیف او به گلدان شکسته من را شگفت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه even tempered به انگلیسی

even tempered
• someone who is even-tempered is usually calm and does not easily get angry.

even tempered را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر قاسمی
خونسرد
PARMIDA
خونسرد🌱

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی even tempered
کلمه : even tempered
املای فارسی : ایون تمپرد
اشتباه تایپی : ثرثد فثئحثقثی
عکس even tempered : در گوگل

آیا معنی even tempered مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )