برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

even steven or even stephen


(عامیانه - گاهی با s بزرگ) برابر، سر به سر، بی حساب، نه من نه تو (even stephen هم می نویسند)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی even steven or even stephen
کلمه : even steven or even stephen
املای فارسی : ایون استیون آور استفن
اشتباه تایپی : ثرثد سفثرثد خق ثرثد سفثحاثد
عکس even steven or even stephen : در گوگل

آیا معنی even steven or even stephen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )