برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

even money


(در قمار و بخت آزمایی) بخت پنجاه درصد، فرصت برابر

بررسی کلمه even money

اسم ( noun )
• : تعریف: equal stakes or odds given or offered in a wager.

واژه even money در جمله های نمونه

1. If I were having a bet I'd take even money on United.
[ترجمه ترگمان]اگه شرط می‌بستم که حتی پول در آمریکا هم می‌گرفتم
[ترجمه گوگل]اگر من یک شرط بندی داشتم، حتی در یونایتد پول می گرفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The horse is an even money favourite.
[ترجمه ترگمان]اسب مورد علاقه من است
[ترجمه گوگل]اسب حتی پول مورد علاقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's even money whether the new horse comes first or last.
[ترجمه ترگمان]این حتی پول است که اول اسب جدید بیاید یا آخر
[ترجمه گوگل]این حتی پول است که اسب جدید برای اولین بار یا آخرین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You're taking even money bets on a team everyone thinks will win.
[ترجمه ترگمان]شما حتی روی تیمی که همه فکر می‌کنند برنده خواهد شد، شرط‌بندی می‌کنید
[ترجمه گوگل]شما حتی شرط بندی های پول را در مورد تیمی که همه فکر می کنند برنده خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

even money را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی even money

کلمه : even money
املای فارسی : ایون مانی
اشتباه تایپی : ثرثد ئخدثغ
عکس even money : در گوگل

آیا معنی even money مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )