برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

evbacteria

evbacteria را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزانہ جمشیدی
یوباکتری ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی evbacteria مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )