برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

evaporates

معنی evaporates در دیکشنری تخصصی

Evaporates
[زمین شناسی] رسوبات تبخیری نام انتخابی گلداشمیت برای گروه تبخیری رسوبات، نمکهای رسوبی ته نشین شده از محلول های آبی و تغلیظ شده توسط فرآیند تبخیر. اصطلاح مترادف تبخیری (evarporite) در حال حاضر استفاده بیشتری دارد. مقایسه شود با: Reduzate (رسوب محیطهای کاهنده). Oxidates (رسوبات اکسیدی). Resistates (رسوبات مقاوم). Hydrolyzates (رسوبات آبکافته).
[زمین شناسی] رسوبات تبخیری اصطلاح عمومی که برای نهشتههای غنی از کلرورها، سولفاتها بکار میرود.رسوبات چنین نمکهایی بطور متوالی در اثر تمرکز تبخیرهای شدید که اغلب در مردابها ،دریاها یا دریاچه های نمکی انجام می گیرد تشکیل می گردد.

evaporates را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سرگل رضائی
رسوبات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی evaporates مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )