برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

eutectic


(در مورد فلز و آمیزه های فلزی - قادر به گدازش با کمترین حرارت ممکن)، خوش گداز

واژه eutectic در جمله های نمونه

1. Effects of cooling rate on eutectic microstructure of Zn - ( 0. 24 Ni ) alloy for hot dip galvanization were investigated.
[ترجمه ترگمان]اثرات نرخ خنک سازی بر روی ریزساختار آلیاژ آلومینیوم - (۰ آلیاژ ۲۴ نیکل برای شیب داغ مورد بررسی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]تأثیر میزان خنک سازی بر ریزساختار یوتکتیک آلیاژ Zn - (0 24 نیکل) برای گالوانیزاسیون شیب گالوانیزه مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The possibility of the eutectic mixture of lidocaine and other local anaesthetic drugs was investigated except for prilocaine.
[ترجمه ترگمان]امکان اختلاط ترکیبات eutectic و داروهای بی‌هوشی موضعی به جز for مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]احتمال ترکیب یوتکتیک لیدوکائین و سایر داروهای موضعی بیهوشی به جز پریلوکائین مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The research status eutectic nodularization in wear steel for the past few years is summarized.
[ترجمه ترگمان]وضعیت تحقیق eutectic nodularization در فولاد wear در چند سال گذشته بصورت خلاصه بیان شده‌است
[ترجمه گوگل]وضعیت اختراکتیوی اکتشافی وضعیت در فولادهای پوشیده شده برای چند سال گذشته خلاصه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی eutectic در دیکشنری تخصصی

eutectic
[برق و الکترونیک] اتکتیک؛ زودگداز نوعی ترکیب آلیاژی مایع با پایین ترین نقطه ی انجماد .برای لحیم سرب-قلع،اتکتیک به صورت 63% قلع و 37% سرب است که نقطه ی انجماد 361 درجه F را می دهد .
[ریاضیات] همگداز، خوشگداز
[زمین شناسی] هم گداز به سیستمی گویند که از دو یا چند فاز جامد و یک فاز مایع که ترکیب آن به لحاظ مقادیر مثبت فاز جامد قابل بیان است، ساخته شده و همگی فازها در یک نقطه ثابت (بطور ایزوباری) با هم وجود دارند که در این نقطه، دمای ذوب برای مجموعه جامدها حداقل می باشد. افزایش یا خروج گرما به ترتیب باعث ایجاد افزایش یا کاهش نسبت فاز مایع به جامد می شود ولی دمای سیستم یا ترکیب فازها را تغییر نمی دهد. نیز ببینید: eutectoid (یوتکتوئید).
[علوم دامی] پایین ترین دمایی که فاز مایع در تعادل با فاز جامد است .
[زمین شناسی] نقطه همگدازی پایین ترین دمایی که در آن یک مخلوط یوتکتیک ذوب خواهد شد. مترادف: دمای اتکتیک.
[زمین شناسی] نسبت همگدازی نسبت فازهای جامد تشکیل شده از مایع یوتکتیک در نقطه یوتکتیک. مانند ایجاد یک ترکیب خام برای مخلوط بلوری است که مشابه ترکیب مایع است. این نسبت بیشتر به صورت درصد وزنی بیان می شود.
[صنایع غذایی] دمای یوتکتیک : پایین ترین دمای ذوب ماده ای که در /ان کریستالهای منجمد و فاز مایع در حالت تعادل با هم وجود دارند بدون اینکه از هم جدا شوند. این حالت ممکن است برای یک مایع و یا مخلوطی از مایعات ...

معنی کلمه eutectic به انگلیسی

eutectic
• melting, liquefying, fusing
• substance that is melted, substance that is liquefied, substance that is fused

eutectic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.javid
یوتکتیک
موادی که در یک دمای واحد ذوب یا منجمد می‌شوند که این دما پایین‌تر از نقطه ذوب هر یک از ترکیبات به صورت جداگانه است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eutectic

کلمه : eutectic
املای فارسی : اوتکتیک
اشتباه تایپی : ثعفثزفهز
عکس eutectic : در گوگل

آیا معنی eutectic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )