برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
error - is - human

error is human


انسان جایز الخطاس

error is human را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی error is human
کلمه : error is human
املای فارسی : ارور یس همان
اشتباه تایپی : ثققخق هس اعئشد
عکس error is human : در گوگل

آیا معنی error is human مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران