برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

error condition

/ˈerərkənˈdɪʃn̩/ /ˈerəkənˈdɪʃn̩/

وضعیت خطا

معنی error condition در دیکشنری تخصصی

error condition
[کامپیوتر] شرط خطا ، وضعیت خطا .

error condition را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی error condition

کلمه : error condition
املای فارسی : ارور کاندیشن
اشتباه تایپی : ثققخق زخدیهفهخد
عکس error condition : در گوگل

آیا معنی error condition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )