برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

erotic


شهوت انگیز، شهوانی، شهوت زا، وابسته به عشق شهوانی

بررسی کلمه erotic

صفت ( adjective )
مشتقات: erotically (adv.)
(1) تعریف: of or pertaining to sexual love.
مترادف: amatory, sexual
مشابه: carnal, venereal

- She was fond of him but she had no erotic feelings for him.
[ترجمه ترگمان] به او علاقه داشت، اما احساسات شهوانی نسبت به او نداشت
[ترجمه گوگل] او او را دوست داشت اما او احساسات وابسته به عشق شهوانی برای او نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: tending to arouse or gratify sexual desire.
مترادف: sensual
مشابه: amorous, aphrodisiac, ardent, carnal, hot, lascivious, passionate, prurient, raunchy, risqu�, romantic, seductive, sensuous, sexy, voluptuous, X-rated

- He keeps his erotic magazines under the bed.
[ترجمه ترگمان] اون مجله‌های مخصوص رو زیر تخت نگه میداره
[ترجمه گوگل] او مجلات وابسته به عشق شهوانی خود را زیر تخت نگه می دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: characterized by intense sexual desire.
مترادف: amorous, horny, hot, lustful, lusty, passionate, randy
مشابه: amatory, ardent, burning, carnal, lascivious, li ...

معنی کلمه erotic به انگلیسی

erotic
• erotic poem, poem which speaks of sexual love
• pertaining to sexual passion; arousing or stimulating sexual desire
• erotic feelings and activities involve sexual pleasure or desire.
• erotic paintings, books, and films are intended to produce feelings of sexual pleasure.
erotic apathy
• hypophilic condition of defective capacity to experience sexual arousal under usually conducive circumstances

erotic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dark Light
جنسی - شهوانی
/adjective/
[more erotic ; most erotic ] :
🔴relating to sex
◀️erotic dreams/fantasies/feelings
◀️an erotic [=sexual] relationship

🔴causing sexual feelings :
◀️erotic literature/art
◀️erotic beauty
◀️an erotic dance
◀️ Erotic joke : جوک جنسی (شهوانی)

قیدش میشه Erotically
تلفظ : ایرادِک


🔵 E X O T I C :
/adjective/
[more exotic; most exotic]
🔴1 :
very different, strange, or unusual
◀️exotic colors/flavors
◀️an exotic locale
◀️She's known for her exotic tastes.
🔴2
of a plant or animal : not living or growing naturally in a particular area : from another part of the world
◀️exotic plants
◀️exotic fish/birds

** Other FORMS :
exotically \ɪgˈzɑ:tɪkli\ adverb
exotically flavored teas
[exoticism \ɪgˈzɑ:təˌsɪzəm\ noun [noncount
[exoticness \ɪgˈzɑ:tɪknəs\ noun [noncount


/noun/
[count] :
🔴 a plant or animal that does not live or grow naturally in a particular area
◀️Some native species are being crowded out by exotics.
Other forms : plural
Exotics

ایگزادک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی erotic

کلمه : erotic
املای فارسی : اروتیک
اشتباه تایپی : ثقخفهز
عکس erotic : در گوگل

آیا معنی erotic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )