برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

erosive

/ɪˈroʊsɪv/ /ɪˈrəʊsɪv/

معنی: فرسایشگر، سایش دهنده
معانی دیگر: موجب فرسایش، فرسایشزا، فرسایشی

بررسی کلمه erosive

صفت ( adjective )
مشتقات: erosiveness (n.)
• : تعریف: tending to cause erosion.
مشابه: abrasive

واژه erosive در جمله های نمونه

1. Severe erosive oesophagitis may be a cause of iron deficiency anaemia but hiatus hernia alone seems unlikely to cause iron deficiency anaemia.
[ترجمه ترگمان]احتمالا مشکل کم‌خونی ناشی از کمبود آهن ممکن است علت کم‌خونی ناشی از کمبود آهن باشد، اما به نظر می‌رسد فتق معده به تنهایی باعث کم‌خونی ناشی از کمبود آهن شود
[ترجمه گوگل]استئوفیزیک فرسایش شدید ممکن است سبب کمبود کمبود آهن شود، اما به نظر می رسد فتق انقباض به تنهایی کمبود آنمی فقر آهن ایجاد نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Erosive oesophagitis was seen in two of the 21 patients who had endoscopy.
[ترجمه ترگمان]erosive oesophagitis در دو تن از ۲۱ بیمار had دیده شد
[ترجمه گوگل]اوزوفایزر در معرض هوا در دو مورد از 21 بیمار که آندوسکوپی داشتند دیده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is proof of the erosive effects of past inflation rate which climbed to banana republic levels in the 1970s.
[ترجمه ترگمان]این امر اثباتی بر اثرات مخرب نرخ تورم پیشین است که در دهه ۱۹۷۰ به سطوح جمهوری اسلامی صعود کرد
[ترجمه گوگل]این اثبات اثرات فرسایش نرخ تورم گذشته است که در دهه 1970 به سطوح جمهوری موز افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف erosive

فرسایشگر (صفت)
erosive
سایش دهنده (صفت)
erosive

معنی erosive در دیکشنری تخصصی

erosive
[پلیمر] ساینده
[زمین شناسی] سرعت فرساینده سرعتی در یک کانال که بیشتر از آن، فرسایش در بستر یا کناره ها رخ خواهد داد.
[خاک شناسی] سرعت فرساینده
[آب و خاک] سرعت فرسایشی

معنی کلمه erosive به انگلیسی

erosive
• promoting erosion, inducing erosion; serving to erode

erosive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sepid
فرسایشگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی erosive

کلمه : erosive
املای فارسی : ارسیو
اشتباه تایپی : ثقخسهرث
عکس erosive : در گوگل

آیا معنی erosive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )