برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

equinox

/ˈiːkwəˌnɑːks/ /ˈiːkwɪnɒks/

معنی: اعتدال شب و روز، نقطه اعتدالین
معانی دیگر: (نجوم - برابری شب و روز) اعتدال (اعتدالین)، برابران (نقطه ی اعتدالین بهاری یا روز اول فروردین vernal equinox و نقطه ی اعتدالین پاییزی یا روز اول مهر autumnal equinox)

بررسی کلمه equinox

اسم ( noun )
• : تعریف: either of the two times during the year when the sun crosses the earth's equator so that day and night are of equal duration worldwide, occurring in March and September.

- Our town holds its annual harvest festival at the autumnal equinox.
[ترجمه ترگمان] شهر ما جشنواره سالانه محصول خود را در اعتدال پاییزی برگزار می‌کند
[ترجمه گوگل] شهر ما جشنواره برداشت سالانه خود را در اعتدال پاییزه نگه می دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه equinox در جمله های نمونه

1. vernal equinox
اعتدال ربیعی،همترازی بهاری

2. In the Chinese calendar, the Spring Equinox always occurs in the second month.
[ترجمه ترگمان]در تقویم چینی، بهار Equinox همیشه در ماه دوم رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]در تقویم چینی، Spring Equinox همیشه در ماه دوم اتفاق می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The equinox had surely passed already, and perhaps the solstice was approaching.
[ترجمه ترگمان]به طور قطع نقطه نقطه تغییر کرده بود و شاید انقلاب آینده نزدیک می‌شد
[ترجمه گوگل]مطمئنا اعتدال قبلا پیش رفته بود و شاید انقلاب انقلاب هم نزدیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dominic knows that in the 1960s the equinox had progressed to Aquarius.
[ترجمه ترگمان]دامینیک می‌داند که در دهه ۱۹۶۰ اعتدال به نام دلو به پایان رسیده بود
[ترجمه گوگل]دومینیک می داند که در دهه 1960 اعتدال به غار تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This Spring Equinox is a joyous time in the ascent of Earth.
...

مترادف equinox

اعتدال شب و روز (اسم)
equinox
نقطه اعتدالین (اسم)
equinox

معنی عبارات مرتبط با equinox به فارسی

اعتدال پاییز، اعتدال خریفی
اعتدال بهار، اعتدال ربیعی

معنی equinox در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] اعتدالین اصطلاحی برای دو نقطه تقاطع مسیر سالیانه ظاهری خورشید با سطحی که از وسط استوا می گذرد آن وقت ازسال که خورشید به هنگام ظهر در خط استوا به طور عمودی در بالای سر ظاهرمی شودو آن زمانی است که نیمه روشن زمین درست دوقطب را شاملمی شودو وقتی است که همه جاهادر روی زمین روز و شب مساوی دارند
[ریاضیات] اعتدال شب و روز، نقطه ی اعتدال
[آب و خاک] اعتدال شب و روز، زمان اعتدال
[ریاضیات] اعتدال پاییزی
[آب و خاک] اعتدال پائیزی
[زمین شناسی] اعتدال بهاری

معنی کلمه equinox به انگلیسی

equinox
• either of two times in a year when the sun crosses the celestial equator; either of the two points at which the sun's path intersects with the celestial equator
• an equinox is one of the two days in the year when the hours of daylight and darkness are of equal length.

equinox را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
در طول یک سال، دو بار مدت زمان شب و روز( تاریکی و روشنایی) با یکدیگر برابر میشود که این دو در فصول بهار و پاییز اتفاق می افتند که به آنها اعتدالین یا equinoxes می گویند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی equinox
کلمه : equinox
املای فارسی : اقوینکس
اشتباه تایپی : ثضعهدخط
عکس equinox : در گوگل

آیا معنی equinox مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )