برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

epp


زوال، جزر کردن، فرو کشیدن

معنی epp در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] مدخل موازی پیشرفته لامت اختصاری Enhanced Parallel Port نوع پیشرفته ای از مدخل موازی برای کامپیوترهای شخصی که ارتباطات دو طرفه سریع را ممکن می سازد این استاندارد را در سال 1992 intel , zenith , xircom معرفی کردند . نگاه کنید به IEE1284,ECP .

معنی کلمه epp به انگلیسی

epp
• parallel port that enables high-speed data transfer and bidirectional communication (computers)

epp را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
پورفیریای اریتروپوئتیک (erythropoietic porphyria)
نوعی حساسیت به نور مستقیم خورشید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی epp

کلمه : epp
املای فارسی : اپپ
اشتباه تایپی : ثحح
عکس epp : در گوگل

آیا معنی epp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )