برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1466 100 1

epistemic

/ˌepɪˈstiːmɪk/ /ˌepɪˈstiːmɪk/

(وابسته به دانش و راه ها و گونه های شناخت) شناختی، دانش شناسانه

بررسی کلمه epistemic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, connected with, or involving knowledge or the process of acquiring knowledge.
مشابه: cognitive

- epistemic logic
[ترجمه ترگمان] منطق شناختی
[ترجمه گوگل] منطق معرفتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of or pertaining to epistemology.

واژه epistemic در جمله های نمونه

1. Their epistemic competence in multiple forms of life depends on the specific marginal discourses at their disposal owing to their specific background.
[ترجمه ترگمان]صلاحیت معرفتی آن‌ها در اشکال چندگانه زندگی به گفتمان‌های حاشیه‌ای خاص در اختیار آن‌ها به خاطر سابقه خاص آن‌ها بستگی دارد
[ترجمه گوگل]شایستگی معرفت شناختی خود را در انواع مختلف زندگی به دلایل خاص خود بستگی دارد به گفتمان خاص حاشیه ای که در اختیار آنها قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Scholars in different fields, such as epistemic logic, public choice and methodology of science, discuss group reasoning and problems concerned, e. g. rationality of group.
[ترجمه ترگمان]محققان در زمینه‌های مختلف مانند منطق شناختی، انتخاب عمومی و روش‌شناسی علمی، استدلال گروهی و مشکلات مربوط به آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند گرم عقلانیت گروه
[ترجمه گوگل]محققان در زمینه های مختلف، مانند منطق معرفتی، انتخاب عمومی و روش شناسی علم، در مورد استدلال گروهی و مشکلات مربوط به آن بحث می کنند g عقلانیت گروه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Epistemic T - principle is not valid in this semantics.
[ترجمه ترگمان]اصل T - اصل در این معنا معتبر نیست
[ترجمه گوگل]معرفت شناختی T - اصل در این معانی معتبر نیست
[ترجمه شما] ...

معنی epistemic در دیکشنری تخصصی

epistemic
[آمار] شناختیک

معنی کلمه epistemic به انگلیسی

epistemic
• of the study of human knowledge, of the study of cognition

epistemic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وثوقی
دانش محور-مبتنی بردانش
پارسا ب
معرفت‌شناختی؛ وابسته به معرفت‌شناسی
راضیه موسوی خورشیدی
شناخت شناسانه، معرفت شناسانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی epistemic
کلمه : epistemic
املای فارسی : اپیستمیک
اشتباه تایپی : ثحهسفثئهز
عکس epistemic : در گوگل

آیا معنی epistemic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران